Musikaktiviteten
Status :
Klubben har en lang tradition for musikaktivitet i veludstyret musiklokale

Aktiviteten henvender sig til alle medlemmer

Klubben har tilknyttet 1-2 musikansvarlig medarbejder

Nye musiktalenter findes og opdyrkes

Kvalitetskriterier :

Vi vil se medlemmer, der over et længere forløb bliver i stand til, og har lyst til, at spille både selv men også indgå i bandsammenhæng.

Målet :

At den musiske intelligens styrkes og udvikles

At medlemmets selvværd styrkes

At skabe glæde gennem musikudøvelse

At medlemmet indgår i frugtbare og udviklende relationer

Handlingsplan :

At opprioritere musikaktiviteten hvor klubben har personaleresurser til dette

At musikaktiviteten indgår i en samlet prioritering med betydelig vægt

Alle medlemmer får mulighed for at scanne mulighederne i musikaktiviteten

Alle MK medlemmer skal i løbet af efteråret have mulighed for at afprøve mulighederne

Vi vil målrettet spotte ”talenter”, som vi vil motivere til at dyrke musikken

Medlemmer der spontant gerne vil spille har mulighed for at låne musikrum og evt. medarbejder

Vi vil gå efter, at der altid er mindst 2 medarbejdere, som kan varetage musikaktiviteten

Vi vil tage udgangspunkt i det enkelte barns evner og resurser

Vi spiller til arrangementer så ofte som muligt, bl.a. Ålborg musikfestival, årsmøde, i andre klubber og til forældrearrangementer

Medlemmernes lyst og interesse for musikken skal være det bærende element

Klubbens voksne skal positivt motivere og opmuntre medlemmer til musik, hvor vi ser muligheder og potentialer

Evaluering :

Løbende evaluering af målbeskrivelsen

Fik vi flere medlemmer aktive omkring musikken?

Blev den musiske intelligens styrket? Hvad med selvværdet? Hvad med glæden ved at spille?Til Ålborg musikfestival 2009 vil klubben tilmelde de bands der vurderes til at have udbytte af dette bl.a. ud fra målbeskrivelsen(jan.)

Desuden arbejder vi med MGP 2009 i samarbejde med Skovby skolen(april/maj)

”Scenen er jeres” i Byparken i Galten(maj)

Optræden ved Klubbernes dag i Skanderborg(juni)Design by MediaConnect ApS