Pigegruppen 3.-7. klasse

Status :
Pigerne starter stort set alle fra 3. klasse i klubben(MK). Alle overflyttes som udgangspunkt til juniorklubben året efter.

I løbet af 4. klasse får flere lov til at gå hjem efter skole, hvilket giver opbrud i fællesskabet

Flere falder fra i løbet af juniorklubtiden, specielt i de klasser, hvor fællesskabet ikke fungerer tilfredsstillendeKvalitetskriterier :

Vi ser alle pigerne i klubben. Pigerne nyder fællesskabet og trives med hinanden og med de aktiviteter og miljø klubben står forMålet :

Alle pigerne er i gode relationer og er inkluderet i fællesskabet

Hvert medlem føler sig set, hørt og inddraget(snakket med/aktiv)

Pigerne inddrages og har medindflydelse

Vi ser sammenhæng og helhed(klub-skole-forældre)

Sætte fokus på pigerne på p-møder, delte møder mm.(fast punkt)

Skabe et miljø med fysiske aktiviteter såvel som mere stille aktiviteter

Vi sætter gode rammer, positive og anerkendende(voksen som rollemodel/vejleder)

Vi skaber situationer med begejstring, glæde, grin, sjov mm

Vi sætter alle sejl ind på at hvert enkelt medlem trives og udvikles

Handlingsplan :

Lave aktiviteter der bygger på fælles oplevelser, samvær, sammenhold

Være i dialog med pigerne, spørge ind til ønsker og behov.

Bringe succes èrne videre til diverse møder(klub, skole, forældre)

Arrangere aktiviteter der appellerer til mange intelligenser, forskellige behov mm

Som medarbejder at have fokus på, den der er ansvarlig for de gode resultater(relevante krav og forventninger til sig selv og det enkelte medlem)

Den enkelte medarbejder viser nærvær, interesse, tillid, rummelighed mm.

Evaluering :

Løbende på p-møder, delte møder, konferencer, dialog med interessenter, evt. interviews eller spørgeskema


Design by MediaConnect ApS