Udeområdet
Status :

Dette spændende område har ligget brak i en længere periode. Specielt har der ikke været fast medarbejder tilknyttet og en vis planløshed har hersket.

Kvalitetskriterier :

At klubbens medlemmer trives og udvikles gennem friluftsaktiviteter
At klubben får bedre muligheder for at imødekomme medlemmernes forskellige behov

Målet :

At se en fast gruppe medlemmer der søger udfordringer, glæde, begejstring, succes, trivsel og tilfredshed ved udelivet
At gruppen af udemedlemmer får tilegnet sig gode færdigheder og læring
At succes og anerkendelse opleves af medlemmet, så det kan udnyttes i andre sammenhænge
At de medlemmer der bedst lærer gennem det at have ”ting i hænderne” får optimale muligheder
At se glade, aktive, tilfredse og nysgerrige medlemmer

Handlingsplan :

Fast medarbejder får tildelt ansvaret for området.
Skal være gennemgående person – ham der har styr på området – ham medlemmer og medarbejdere spørger vedrørende aftaler, rammer mm.
Være ham der kommer med oplæg til sammenhængende plan
Inddrager medlemmer og medarbejdere i tanker, projekter mm.
Være ham der går foran i udførelsen af projekter mm.
Ham der sikre overensstemmelse mellem det vi siger, og det vi gør..

Evaluering :
Skal forgå løbende gennem dialog med medlemmer, forældre, kolleger


 

Design by MediaConnect ApS