Udvikling af en positiv og anerkendende pædagogik


Status :
Den røde tråd i Skovby for børn 0-18 år har været og er stadig et vigtigt arbejdspapir

Vi har gjort erfaringer med samarbejde på tværs af institutioner og skole

Vi har arbejdet med pædagogisk udvikling og helhedstænkningKvalitetskriterier :

At børns og voksnes trivsel og arbejdsglæde øges og kan iagttagesMålet :

At arbejde ud fra en positive og anerkendende relationer

At udvikle det pædagogiske arbejdeHandlingsplan :

Hver dag på middagsmøde og i vores relationer med hinanden at have fokus på anerkendelse og pædagogiske stjernestunder

At arbejde feedback

At få sat fokus på det gode samspil og den gode relation

Arbejde med den følelsesmæssige dialog, bl.a. om at være tilgængelig for kontakt, vise glæde for barnet, se barnets initiativ og juster dig efter det, inviter barnet til samtale, lyt og svar og giv barnet anerkendelse

Skabe fælles opmærksomhed, bl.a. ved at fange barnets opmærksomhed, fastholde barnets opmærksomhed, vis følelser og entusiasme og forbind barnets oplevelser gennem uddybning og forklaring

At arbejde med den professionelles rolle som en helhed mellem ”underviser”, omsorgsgiver og opdrager

At relationerne er betydningsfulde bl.a. gennem anerkendelse og positiv tilgang

At de voksne er relationskompetente bl.a. gennem positive forventninger

At have en resurseorienteret tilgang til bl.a. at finde hjælpekilder, der er en forudsætning for at arbejde med problemer

At udvikle anerkendende kommunikation og aktiv lytning

At finde stjernestunder – det der lykkes. Bruge som energi og handlekraft

At reflektere over sit fag, sine tanker, følelses- og forestillingsbilleder samt relationer i hverdagen

At give børn og voksne mulighed for at indgå i respektfulde og udviklingsstøttende relationer med hinanden

At lade glæden, energien, humoren smitte

At det verbale og nonverbale udtryk er i harmoni

At den positive og anerkende tilgang praktiseres overfor børn, kolleger, forældre og øvrige samarbejdspartnere

At ajourføre os gennem relevant litteratur og dialog mellem lokalområdet interessenterEvaluering :

Efter den fælles pædagogiske dag omdeles evalueringsskema, som udfyldes af mødedeltagerne

På personalemøder, forældremøder og dialoggruppe

Evt. spørgeskema

Design by MediaConnect ApS