Børns omgangstone eller hvordan vi sætter gang i en udvikling, hvor sproget bruges positivt og anerkendende.

Kvalitetskriterier :
I klubben vil vi kunne opleve, at medlemmerne gennem deres omgangstone og samvær viser interesse og åbenhed, at de er gode til at rose hinanden, at de indgår i positive relationer med hinanden, at de anerkender hinanden, og at de indgår i et godt fællesskab med hinanden.

Målet :
At vi gennem indbyrdes positive relationer får skabt trivsel og livsglæde blandt alle medlemmerne, så alle får de bedste betingelser for en god og lærerig barndom.

Handlingsplan :
At vi voksne i klubben fagligt arbejder med en konsekvent positiv tilgang til alle medlemmerne
At vi løbende udvikler vores positive relationer og tilgang til alle medlemmerne
At vi voksne i klubben ser, roser og anerkender det enkelte medlem
At vi som voksne i klubben er gode rollemodeller og skaber en ånd og et miljø, hvor alle respekteres for det de kan, og det de er
At vi voksne i klubben hjælper medlemmerne med gode redskaber og rammer for at give dem de bedste muligheder for at skabe gode fællesskaber, gode relationer og vise anerkendelse og respekt for hinanden
At vi som voksne i klubben klart men positivt formidler, hvordan vi ønsker omgangstonen skal være
At formidle vores målbeskrivelse og øvrigt materiale til forældrekredsen
At opfordre forældrene til også at have fokus på den positive tilgang til barnet
At vi samarbejder i dialoggruppen om den fælles indsats i hele Skovbyområdet

Evaluering :
Gennem dialog i dialoggruppen – hvad er lykkedes, hvad skal vi have mere af?
Gennem dialog i personalegruppen – hvad har været en succes, hvordan få vi mere af det?
Gennem spørgeskema til forældrene – hvilke positive ting er sket med børnenes omgangstone
 

Design by MediaConnect ApS