Rummelighed i.f.t. børn og unge i Skovby
Status :
Skole, klub og forældre har arbejdet med helhed, sammenhæng og rummelighed, bl.a. gennem konkrete sager, projekt lektiehjælp, samarbejde med KPC, i dialoggruppen i Skovby samt gennem lærer og klubsamarbejdet med ca. 9 ugentlige timer.
Vi har dokumentet ”Børn i Skovby 0-18 år” beskrevet et grundlag med fælles pædagogiske værdier, anerkendende og positiv pædagogik, de mange intelligenser, helhed og sammenhænge i børnenes liv.

Kvalitetskriterier :
At se børnene udvise glæde, begejstring, lyst og motivation
At skabe gode relationer i alle forhold, hvor børn og voksne er sammen
At skabe ”vindere”
Målet :
At der er fokus på læring og at læring i forskellige arenaer udnyttes
At værdierne i ”Børn i Skovby 0-18 år implementeres
At samarbejdet skole og klub udvikles
At forældresamarbejdet udvikles
At vi i vil opleve positive resultater af indsatsen
Handlingsplan :
At indarbejde værdierne fra ”Børn i Skovby 0-18 år i skolens og klubbens årsplaner
At klubbens ledelse påtager sig ansvaret for, at der i den daglige praksis bliver arbejdet i.f.t. denne målbeskrivelse
At forældre og bestyrelser inddrages aktivt i implementeringen
At lærer- og klubmedarbejdersamarbejdet har fokus på de fælles værdier
At konkrete lærings- og projektbeskrivelser indarbejdes i samarbejdet skole og klub
At der afholdes fælles lærer/klubmedarbejdermøder mindst 1 gang i perioden
At forældrene informeres, inddrages og motiveres i.f.t. at se samarbejdet skole/klub, som en styrke for barnets trivsel mm.
At målbeskrive vores konkrete projekter, små som store
At iagttage og være støttende i.f.t. børn der opleves sårbare, isolerede, udsatte mm.
At inddrage alle erfaringer fra projekt lektiehjælp
At have fokus på børnenes mange intelligenser og indrette dagligdagen herefter
At bruge det tværfaglige lokalteam til sparring i.f.t. konkrete problemer
At tilbyde forældresamtaler, hvor både skole og klub deltager
At udnytte h.h.v. skolens og klubbens kompetencer og forskellighed ved at børnene skifter arena
Evaluering:
Foregår løbende i.f.t feedback fra omgivelserne
Design by MediaConnect ApS