Mange intelligenser
Status :
Klubben har  arbejdet med Howard Gardner teori om de mange intelligenser

Vi har i.f.t. de fysiske rammer, aktivitetsplanlægningen mm. arbejdet med at være dækket ind i.f.t. at tilbyde medlemmer aktiviteter, der arbejder på de områder, de mange intelligenser omhandler
Kvalitetskriterier :
Vi ser medlemmerne som unikke personer med mange intelligenser og kompetencer
Vi ser medlemmer der er glade, viser engagement og som udviser robusthed
Målet :

At gøre brug af mange intelligenser til at finde medlemmets styrkesider, og sider der skal udfordres

At bruge styrkesiderne til at opbygge succes og styrke selvværdet

At medlemmerne bliver bevidste om egne styrker

Handlingsplan :

At klubbens medarbejdere opfatter og møder medlemmerne som en helhed bestående af mange intelligenser og kompetencer

At arbejde bevidst med udfordringer og succeser i.f.t. mange intelligenser og det enkelte medlem

At være i dialog med medlemmerne om de mange intelligenser, og hvad det betyder i.f.t. til daglige oplevelser

At klubbens aktiviteter tager højde for, at medlemmerne får arbejdet med alle intelligenser

At klubbens medarbejdere løbende dygtiggør sig på området og bl.a. indplacerer sig selv i.f.t. mange intelligenser

At arbejde med rummelighed, så omgivelserne bliver mere tolerante i.f.t. at sætte hinanden i bås og være fordømmende

At medlemmerne lærer at se hinandens styrker og ikke på hinandens svage punkter

At informere om de mange intelligenser til forældrekredsen

At være i dialog med omgivelserne i.f.t. de mange intelligenser, for herved løbende at kunne justere og udvikle praksis

I vores samarbejde omkring enkelte medlemmer, at have fokus på de mange intelligenser

At indrette klubbens rammer så vi kan imødekomme de mange intelligenser. Plads til at lære på forskellige måde f.eks. se, høre, gøre og røre

Evaluering :

Løbende dialog med medlemmer, forældre og omgivelser. Dialog i.f.t. udvikling af området på personalemøder og forældremøder. Evt. spørgeskema.


 

Design by MediaConnect ApS