Skovby Mosegaards mediepolitik er en moderne mediepolitik der tager højde for samfundsmæssige krav og tendenser, og understøtter og engagerer sig i børn og unges interessefelter og læring.
Formålet med denne mediepolitik er at vi gerne vil synliggøre vores pædagogiske overvejelser og tiltage omkring brug af digitale medier, eSport, PC, Playstation, mobiltelefoner og TV, over for både børn og unge, men også for jer som forældre. Mediepoltikken tager udgangspunkt i hvilke spil der spilles, hvilke vaner børnene og de unge har omkring det at spille, og brug af telefoner mv. og få tydeliggjort over for dem hvad læringsprocessen er, fx når man spiller computer. Denne mediepolitik er under konstant udvikling for at tage højde for tidens trends, og udviklingen af spil- og mediemarkedet.
”Mosen” som klub vil også forpligte os til at følge med børnene og de unges trends, både pædagogisk og teknologisk, gennem efteruddannelse og kurser, som fx DGI’s eSporttræner uddannelse, og indkøb af tidssvarende teknologi, som fx vores nyligt istandsatte computerrum. Vores Spil- og mediepolitik vil være opbygget sådan at der nedenfor vil være beskrevet generelle overvejelser inden for det givne område – samtidig med at der også vil blive suppleret op med websider der kan give yderligere info.

Computere i klubben – hvorfor?

Computere og IT understøtter Læring
Computere og IT giver børn kompetencer. 
Computere og IT giver børn mulighed for at kommunikere og samarbejde med andre. 
Computere og IT er en del af såvel børns, samt voksnes hverdag. 
De fleste børn synes computere og IT er spændende i kraft af deres nysgerrighed. 
Computere – specielt internettet kan give børn indblik i andre kulturer, samt forståelse for andre måder at leve på, - indblik i hvor lille verdenen er (blevet). 
Gode råd til børn og unge 
Skovby Mosegård vil tilstræbe, at vores IT-aktiviteter er rustet til, at understøtte læring. Vi vil tilsigte at der er medarbejdere, som er i stand til at ”gå ved siden af” eller ”gå foran” børnene. 
Der vil ikke altid være en medarbejder i vores computerlokale. Det er derfor vigtigt, at medlemmerne kan leve op til vores tillid samt, at der er konsekvens når dette ikke sker. Konsekvensen ved overtrædelse af reglerne er karantæne fra computermiljøerne, og i sidste konsekvens inddragelse af forældrene. 
Nogle af reglerne bliver løbende justeret, men dette selvfølgelig først efter input/samtaler med medlemmerne. De til enhver tid gældende regler vil være ophængt i computer-miljøerne.

Regler for brug af computerrummet:
Aflever en telefon i telefonholderen i køkkenet før du kan få en computertid.
Tal ordentligt til hinanden og udtryk jer pænt!
Tal lavt og råb ikke, og hav respekt for tingene i lokalet – så har alle glæde af dem.
Der må under ingen omstændigheder pilles ved hverken kabler, eller kabinetter og lignende – dvs. at man ikke må sætte sin telefon med lader til computeren.
Computerrummet er til at game og hygge sig i – det er ikke meningen at der skal tumles, løbes eller slås i lokalet.
Vær et godt forbillede, hvis der er en der har brug for hjælp i et spil, så hjælp dem i stedet for at gøre grin med dem.
Mad er totalt forbudt i lokalet – det gælder både slik, sodavand, mad fra boden, chips, mv.
Gamerstolene med numre på hører til en specifik computer, og må ikke flyttes på.
Hvis der er problemer med en computer, så hent en voksen, du skal ikke forsøge at løse det selv.
Du må ikke forsøge at installere spil eller programmer – hvis der mangler noget så kontakt en voksen.
Man må spille én gang, én time om dagen.
Medmindre det er sidst på dagen og der ikke er skrevet nogen på.
Ungdomsklub:
I ungdomsklub (UK) tiderne kan reglerne være anerledes i forhold til dagklubben, primært er der dispensation for reglen om at man kun må spille en gang en time om dagen. Det aftales blandt medlemmerne og medarbejderne – hvis der ydes dispensation for andre regler, fx at der må flyttes rundt på stolene, har medlemmerne selv ansvar for at stolene kommer på deres rigtige plads igen inden lukketid, da der ellers også kan gives karantæne fra computerrummet.

eSport:
Esport er på verdensplan og i Danmark på vej frem og derfor har det en stor interesse hos mange af vores børn og unge. Vi vil som fritids- og ungdomsklub gerne følge med udviklingen og hjælpe medlemmerne til at blive dannet i at begå sig i denne verden. 
Esport har mange forcer som andre sportsgrene ikke besidder, f.eks. har det et fællesprog på tværs af kulturer og landegrænser, og er ikke køns-, fysisk- eller aldersbetinget. Det betyder at medlemmerne får en platform for at danne relationer som de ikke ville få mulighed for andre steder - da lille som stor har mulighed for at være på samme niveau. Her lærer medlemmerne gennem samtale, diskussioner og argumenter at have forståelse for og tage hensyn til hinanden på tværs af alder. 
Individuelt udvikler gamere desuden kompetencer som selvtillid, at kunne være fleksibel, lysten til at eksperimentere og at trives med udfordringer. I fællesskab med andre kræves blandt andet samarbejde, kommunikation, ”gruppen frem for den enkelte” og respekt for andres evner. Disse erfaringer som medlemmerne gør sig i Esport bringer de videre med sig til andre platforme. Skovby Mosegård ønsker at sætte ovenstående i spil ved at afholde diverse voksen-styret aktiviteter og selv være aktivt deltagende og engageret i disse.
NYT: Vi arbejder netop nu på, at få et specifikt eSport rum bygget, med fokus på eSport hold, og alt den læring der er i den verden.

Computerspil:
Mht. til spil, vil vi naturligvis kigge på den rating der er på spillet (PEGI-rating). Denne rating er en fælles-europæisk (se evt. www.pegi.info). 
PEGI er en forkortelse af Pan European Game Information. Det er den første fælles aldersklassifikation af computer- og videospil. Den vil kunne vejlede forældre, handlende og online-forbrugere i om indholdet af et spil er passende for en specifik aldersgruppe. 
Medierådet anbefaler at der er mere fokus på hvad der sker i aktiviteten og hvordan spillene bruges. PEGI-ratings er således ikke lov eller forbud men er blot ment som retningslinjer, - primært rettet mod forældre. Visse nyere spil er klart grænseoverskridende m.h.t. gameplay og grafik, og disse mener vi naturligvis ikke hører hjemme i klubben. Vi vælger ikke spil med meningsløst vold, racisme eller pornografisk indhold. Counter Strike/CS-GO er ikke et specielt virkelighedstro spil og derfor vurderer vi at vi godt kan bruge det som en pædagogisk aktivitet i klubben.
Den ansvarlige eSportsmedarbejder vil ved ethvert spil på forhånd vurdere om spillet er pædagogisk ansvarligt. 
Derudover er Medierådet meget optaget af udfordringer vedrørende spil hvor man kan købe sig bedre økonomisk. Dette er selvfølgelig en udfordring i forhold til at forebygge ludomani, men det kan i hverdags-tilfælde også være en udfordring at barnet bruger penge som de tror er opdigtet, men i realiteten bruges fra forældre bankkontoer.

Internetbrug:
De gængse etiske regler for brug af internettet skal naturligvis overholdes. Dvs. sider indeholdende porno, vold, racisme, nazisme mm. vil ikke blive tolereret, og vil afstedkomme bortvisning/evt. karantæne fra computerne. Det skal naturligvis være en bevidst handling fra medlemmets side, idet vi er opmærksomme på, at man kun er ét klik væk fra alting på nettet. 
Der er på internettet talrige chancer for børn for at bruge penge, - enten ved en regulær handel, eller ved diverse former for spil. Det er forbudt at foretage nogen som helst form for økonomisk transaktion via internettet fra klubbens computere. 
Muligheden for filtrering via software foreligger, men der er pt. ingen programmer der ikke kan omgås eller har bivirkninger. Indtil videre foretrækker vi i klubben løsningen som nogle kalder blufærdigheds-filtret. Da alle skærme er synlige for andre, vil det næsten altid være pinligt for medlemmet, hvis der bliver surfet ’urent’. Dette virker udmærket - det er ikke sikkert en voksen ser det, men så skal andre børn nok opdage det og fortælle videre om hændelsen. 
https://redbarnet.dk/skole/sikkerchat/ 
http://www.dfi.dk/Boern_og_unge/Medieraadet-for-Boern-og-Unge.aspx

Mobiltelefoner:
Mobiltelefoner er en integreret del af børn og unges sociale liv og kommunikation. 
Vi har i klubben ikke restriktioner i forhold til børn og unges brug af mobiltelefoner. I nogle tilfælde vil vi henstille til, at børnene/de unge lader mobilen ligge i jakken/tasken, så en aktivitet kan gennemføres så uforstyrret som muligt. 
På ture i klubben pointerer vi over for børnene, at hvis de skal have deres mobil med på tur, skal denne bruges på en ansvarsfuld måde, og skal eksempelvis ikke bruges til at løse eventuelle konflikter med forældrene derhjemme. Dette er naturligvis en opgave for de medarbejdere der er med på turen. Grunden til at vi ikke ønsker at være særligt restriktive over for mobiltelefoner på vores ture er, at vi oplever et større kommunikationsbehov fra forældre og børn, samt at vi oplever at de i stigende grad bliver brugt af de unge til spil, at se film på og høre musik, som kamera, mm. 
Klubbens rolle er altså en dannende op opdragende rolle i denne sammenhæng.

Gode råd om sociale medier:

Lad være med at bagtale og afsløre hemmeligheder. 
Husk at ting der skrives, ofte virker hårdere, end når de siges – du kan ikke se mimik, kropssprog eller høre tonefald. 
Hvad er et godt chatroom? Indfør fælles ”net-etikette” med dine venner og bekendte når I chatter. ”Hvad bruger vi chatten til, og hvad bruger vi den ikke til”. 
At stjæle en andens profil og andres billeder, eller hacke sig ind på en andens profil, er imod god chatetik. 
Husk at det er forbudt at true andre med vold og død - også selv om det bare er "for sjov". 
Overvej om dit profilbillede og andre billeder viser dig, som du har lyst til at blive opfattet - billeder kan kopieres og bruges af andre til negative ting. 
Lad være med at sende en besked, når du er vred. Vent til du har tænkt over det og er rolig. Vrede beskeder fortryder man ofte, men de kan ikke gøres om. Lavinen ruller og konflikten og chikanerierne optrappes. 
Hvis du oplever ubehagelige ting, som chikane og mobning - så fortæl det til forældre, pædagoger og kammerater. 
Når pædagoger eller forældre ikke kan se, at én mobbes, er det dit ansvar at fortælle det – du hjælper et menneske som har brug for din hjælp. 
Skriv aldrig navn, adresse og telefonnummer. 
Lav svære koder (password), som kun du selv kender. 
Kig på www.sikkerchat.dk, og læs mere om, hvordan du kan beskytte dig selv over for dem, du ikke kender i chatrooms. 
Husk! Det er dig der styrer - både hvad du skriver og hvad du sender. 

Digital vejviser til børneprofessionelle

Træd fordomsfrit og nysgerrigt ind i den digitale kultur 
Undersøg hvordan de unge bruger mobilen og chatten 
Gå selv på nettet og kig på de unges foretrukne chatsites 
Spørg om gode og dårlige oplevelser på Facebook, beskrivelser af profiler m.m. 
Sæt tid af til snak om chat erfaringer, chat etik og ”net-etikette” 
Debattér med børnene og de unge hvad der er god og dårlig chatetik 
Fortæl at man ikke må true folk på livet i en sms eller på chatten- heller ikke selv om det bare er "for sjov". 
Brug chat, tablets, mobiltelefon og anden informationsteknologi kreativt i aktiviteterne. 
Indføj god chat- og sms-etik i jeres anti-mobbeplan på institutionen. 
Definér hvilken opgave I som fagfolk skal varetage. 
Husk: 
Det ikke er de digitale medier som er problemet – problemet er, når de bruges negativt. 
Ofte er det i dialog med de voksne, at det bliver tydeligere for brugerne, hvor den etiske grænse går. 
At børn og unge kan holde sig tilbage med negative oplevelser enten fordi: 
De vil ikke sladre. 
De er bange for konsekvenserne. 
De vil ikke offentliggøre deres isolation. 
At de unge brugere er klar over, at voksne er uvidende og har mange fordomme om deres mobil-og pc-brug. 
At mobning ikke skyldes onde børn, men onde mønstre i gruppen. 

Gode råd til forældre:

1. Begynd med at give dit barn lov til at få en profil under forudsætning af, at den er lukket, og at de ikke må dele billeder, uden at I har talt om det først. Det er også en god ide, at I som voksne i begyndelsen skal godkende, hvem barnet kan blive venner med og i det hele taget følger barnets færden på de sociale medier. Debattér profilbilleder – hvad er det for signaler man sender - seksuelle, venskabelige osv. 

2. Der findes sociale medier, som er lavet til børn. Det er en god ide at lade børnene snuse til dem, før de kaster sig ud i Facebook, Instagram eller snapchat. Men også på børnevenlige fora skal I som voksne være opmærksomme på hvad der foregår 

3. Det skal være ligeså naturligt at snakke om de sociale medier som at snakke om skoledagen, fritidsinteresser og venner. Hvad er der sket på Instagram eller Facebook i dag? Spørg ind til dit barns chaterfaringer og hvad dit barn kan li´ ved at chatte. Spørg om du må se dit barns foretrukne chatsider og profil. 

4. Omgangstonen bør være den samme på nettet, som når man snakker med klassekammerater eller venner i klubben. Det gælder også over for fremmede, man ikke kender. De bliver også kede af dumme kommentarer og mobning. 

5. Vær rollemodel - Det er vigtigt, at I tænker over jeres egen adfærd på de sociale medier. Lægger i billeder ud fra lørdag aften, hvor I ikke var helt ædru, så lærer jeres børn, at det er sjovt. Laver I grin med jeres familie og venner på Facebook, så lærer børnene, at det kan man også gøre over for sine klassekammerater og venner. Det kan føre til mobning og mistrivsel. 

6. Dit barns profil bør ikke være offentlig før teenagealderen, men kun åben for venner og evt. venners venner. Beskyt børnene mod, at uvedkommende kan kontakte dem. Jeres adresse eller den skole, de går på skal ikke fremgå af profilen. Gennemgå sikkerhedsindstillingerne og fortæl dit barn hvorfor det er vigtigt at være forsigtig med dem. 

7. Forøg din viden om foretrukne chatsider og det ”at chatte”, så dit barn kan dele sine erfaringer med dig. Debatter chatetik - Tag en snak om, hvad en god og dårlig chat er. På chatten og SMS kan man hverken se eller høre hinanden. Fortæl at det skrevne ord kan virke hårdere, når man ikke kan se mimik og kropssprog og høre tonefald. 

8. Fortæl at det er ulovligt at true andre med vold, seksuel vold og død. 

9. Har dit barn negative chatoplevelser med klassekammerater eller andre bekendte, bring det op på forældremøde. Ved grov chikane og mobning kontakt øjeblikkeligt skolen eller klubben. 

10. I chikane og mobbehistorier kan I desuden kontakte administratorer og supportere på sitet. 

 

Tak til vesterbro Ungdomsgård for inspiration til denne Spil- og mediepolitik.

/Skovby Mosegård

Design by MediaConnect ApS