Rollespil

Status :
At lege røvere og soldater, fange- og gemmeleg, at bevæge sig i naturen og at spille roller har klubbens medlemmer i perioder holdt meget af. Siden vi i starten af 2004 begyndte at lave de første gaffavåben og spille rollespil og til nu, hvor medlemmerne laver rigtige latexvåben, dragter og spiller flere timers rollespil et par gange om måneden, har alle været igennem et spændende forløbKvalitetskriterier :

At se glade, positive og begejstrede medlemmer med styrket selvværdMålet :

At medlemmerne gennem samarbejde i leg lærer om sammenhold og samarbejde som en kvalitet i opgaveløsninger

At tilbyde en aktivitet der henvender sig til begge køn og med bred aldersspredning

At medlemmerne gennem rollespillets faser lærer og udvikler sig personligt, socialt, motorisk/kropsligt, strategisk(matematisk), kreativt(fantasi) og sprogligtHandlingsplan :

Alle medlemmer på tværs af alder og køn informeres og introduceres i rollespillet

Alle får mulighed for at lave våben og dragter

Personerne er primært tilknyttet forskellige grupperinger i spillet

Rollespillet foregår primært på mosens dejlige område

Rollespillet spilles over et længere forløb. Medlemmerne opfordres og motiveres til deltagelse i et længere forløb.

Forskellige eventyr og historier bliver gennemspillet over en periode

I spillet er der spilleregler som skal følges

Der er forskellige udfordringer fra spil til spil

Bo er tovholder på rollespillet. Andre medarbejdere kobles på

Alle deltagere bestemmer selv, hvilken rolle de ønsker i spillet, måske efter dialog med Bo

Medlemmerne inddrages i forskellige strategiske overvejelser på deres hold

Rollespillet indgår som en vigtig aktivitet i klubbens samlede pædagogiske virksomhed

Efter intro til de forskellige spil skal spillets regler overholdes

Deltagerne er aktive omkring opbygning af spillets faciliteter og i evt. udformning af historien

Inden hvert spil afholdes briefing og som afslutning debriefing

Vi deltager også i klubbernes fælles rollespil (Klubber i Skanderborg kommune)

Evaluering :

Løbende dialog med medlemmerne

Begejstring ses

Design by MediaConnect ApS