Status :
Gennem 15 år har vi sammen med klubberne i Stjær og Herskind arrangeret fælles skitur
Kvalitetskriterier :
At hvert enkelt medlem kan se tilbage på en god tur og mange gode oplevelser
At hvert enkelt medlem har lært noget om sig selv og andre
At hvert medlem får prøvet egne grænser af
At fællesskabet på turen vil kunne skabe et godt ungdomsklubmiljø i tiden fremover
Målet :
At hvert medlem bliver udfordret og får lært noget personligt, socialt og kulturelt
At medlemmerne får gode oplevelser i naturen/skimiljøet, og får brugt sig selv fysisk
At medlemmerne får mulighed for at indgå i åbne sociale grupper, hvor fællesskab, åbenhed, hjælpsomhed, tillid, tolerance, anerkendelse mm. indgår
At medlemmerne får relevante opgave og udfordres i nye men trygge og omsorgsfulde rammer
At medarbejderne på turen fremstår som gode rollemodeller, indpiskere og ansvarlige bl.a. i.f.t. målbeskrivelsen
Handlingsplan :
Der laves gruppeinddeling/sovegrupper
Ansvarsfordeling mellem medarbejderne afklares/aftales
Overvejelser omkring sociale aktiviteter hvor alle har mulighed for at deltage – praktisk plan afvikling laves
Iagttagelser omkring enkelte medlemmer/grupper af medlemmer foretages med henblik på, at kunne justere og optimere situationer og oplevelser
Den enkelte medarbejder sikrer sig, at hvert enkelt medlem får optimal tryghed og omsorg, så alle vil kunne opleve god trivsel
Der arbejdes med motivation og gejst i.f.t. at prøve nye udfordringer. Lyst og frivillighed skal der være fokus på i en balance, hvor positiv ”pres” kan være motiverende
Medlemmerne skal høres, inddrages og tages med på råd
Der foretages observationer til brug for det videre klubarbejde, f.eks.: Hvem har god social intelligens, hvem er rummelig, hvem er god til at organisere osv.

 

Design by MediaConnect ApS