Ungdomsklubben
Status :
Ungdomsklubben har en bevilling der siger 347.000 kr., svarende til 3 åbningsaftner i minimum 30 uger. Tildelingen er baseret på antal elever på distriktsskolernes 7.-9. klassetrin
Medlemmerne registreres ikke centralt. Kontingentet er gratis.
Vi henvender os til alle unge fra 7. klasse til 18 år primært i Skovby lokaldistrikt
Næsten 100% af medlemmerne har vi haft i klubben siden 3. klasse(9-10 år)

Kvalitetskriterier :
Vi vil se områdets unge bruge klubbens tilbud
Vi vil se glade, engagerede, begejstrede unge
Vi vil se unge der har lyst til den gode relation og som har lyst til inddragelse

Målet :
At medvirke til at alle får optimale muligheder for at udvikle forskellige kompetencer
At kunne imødekomme de unges ønsker og behov
At være en fleksibel resurse der flytter sig
At tilbyde et værested hvor der er rart at komme. Hvor det gode fællesskab, den gode relation, anerkendelse og positivitet er en del af miljøet
At være stedet de unge mødes
Handlingsplan :
Ansætte kompetente medarbejdere og løbende at uddanne og udvikle personlegruppen
Bruge refleksioner og feedback som et vigtigt udviklingsredskab
Indgå i en ligeværdigt og åben dialog med de unge
Guide/coache de unge i.f..t. livet og dets udfordringer
Se den unge ud fra hvor vedkommende er. At anerkende dette. Kigge på succesèrne og bruge dem når udfordringerne melder sig.
Deltage aktivt i alle forhold der kan fremme den unges muligheder
Være opsøgende i.f.t. de unge, bl.a. være synlige i lokalområdet(se målbeskrivelse af opsøgende arbejde)
Indgå i et bredt samarbejde i lokalområdet
Evaluering :
Hvordan ser vi at vi lykkes med vores mål. Vi vil være i dialog med de unge, SSP, skolen, forældrene, deltage i netværksmøder mm. Løbende at evaluere i personalegruppen

Design by MediaConnect ApS