Målbeskrivelse

Opsøgende arbejde

”Uden mål er det svært at score”
Status angiver hvad vi gør, hvordan vi gør og hvor langt vi er
Kvalitetskriterier angiver hvad vi gerne ser opfyldt/hvad ville være godt.
Målet er en konkret fremtidig tilstand, der ønskes opnået.
(Målbeskrivelsen består af et mål, som skal være præcist. Det skal kunne måles eller vurderes om målet er nået. Målet skal være enkelt og konkret (uden at blande forskellige mål sammen) og have indbygget et tidsperspektiv).
Handlingsplanen angiver, hvordan de opstillede mål nås.
Evalueringen angiver hvad der skal måles og hvordan.
Status:
Klubvirksomhed og opsøgende arbejde hører for os naturligt sammen(Lov om dag-, fritids- og klubtilbud mv. for børn og unge – dagtilbudsloven)
Vi henvender os primært til aldersgruppen 9 -18 år
Vi deltager gennem distriktssamarbejdet(se Skanderborg kommunes hjemmeside) og dialoggruppen i Skovby(Den røde tråd for børn i Skovby 0-18 år - klubbens hjemmeside) i forbyggende og sundhedsfremmende indsats
Vi arbejder ud fra Skanderborg kommunes børn- og ungepolitik(Skanderborg kommunes hjemmeside)

Kvalitetskriterier:
At børn og unge i lokalområdet snakker positivt om klubben. At de bruger klubben. Vi ser børn og unge der er i god trivsel, udvikling og personlig vækst. Vi handler tidligt når problemer ses eller høres.
Målet:
At skabe trivsel, glæde, udvikling og læring hos det enkelte barn/den unge
At skabe et miljø hvor de gode relationer blomstrer
At skabe et miljø hvor alle føler og mærker sig velkommen, bliver set, hørt og får lov til at røre og gøre ting. Hvor alle oplever sig set, hørt og anerkendt for det de kan.
At tage udgangspunkt i det positive, i muligheder.
At klubben samarbejder åbent og ligeværdigt med alle samarbejdspartnere
At klubben gør en forskel for børn/unge og familierne i lokalområdet
Handlingsplan:
Klubben ansætter/uddanner kompetente medarbejdere
Klubben arbejder værdi- og dialogbaseret
Klubben bruger og udvikler anerkendende relationer
Vi tænker positivt og i muligheder
Vi samarbejder tæt med forældrene. Fra starten lægger vi op til en ligeværdig dialog
Vi samarbejder med skolen, idrætslivet, øvrige institutioner i området, forretningsdrivende, psykologer, sagsbehandlere, familiehuset og foreninger i lokalområdet
Vi kommunikerer klubbens tilbud via hjemmesiden, daglige gang på skolen, diverse opslag, sms m.m.
Vi arbejder fleksibelt i.f.t. at kunne matche medlemmernes ønsker og/eller behov
Vi er fremme i skoene/griber hurtigt til handling/markerer grænser/snakker om værdier/stiller opklarende spørgsmål/er lyttende mm
Vi fortæller gennem ord og handling at vi holder af hvert enkelt medlem, der hvor vedkommende er..

Evaluering :
Vi forholder os løbende til den feedback vi får fra omgivelserne
Design by MediaConnect ApS