Værkstedet
Status :
Mange medlemmer gæster værkstedet. Mange faste medlemmer. Mange forskellige aktiviteter. Gode voksne

Kvalitetskriterier :
Værkstedsaktiviteten indgår som en helhed i klubbens samlede tilbud
At medlemmerne trives og udvikles gennem værkstedsaktiviteterne


Målet :
At medlemmerne udvikles og lærer gennem gode relationer og praktisk værkstedsarbejde
At medlemmerne oplever succes og anerkendelse
At medlemmerne får mulighed for en praktisk tilgang til læring og tilfredshed
At medlemmerne får styrket deres selvværd
At medlemmerne bliver mødt af kompetente medarbejdere

Handlingsplan :
Medarbejderne får mulighed for kompetenceudvikling
Aktiviteterne planlægges efter dialog med medlemmerne
Aktiviteterne planlægges så det enkelte medlem får mulighed for succes
Medlemmerne mødes og anerkendes, hvor de er
Medarbejderne på værkstedet er garanter for de gode relationer
Medarbejderne fremlægger planer og ideer på p-møde og senere evt. hjemmesiden
Børge er tovholder. Lars er den ”gamle lærling”(under uddannelse)


Evaluering :
Løbende på p- møder
Design by MediaConnect ApS