Målbeskrivelser

 

”Uden mål er det svært at score”

Status angiver hvad vi gør, hvordan vi gør og hvor langt vi er.
Kvalitetskriterier angiver hvad vi gerne ser opfyldt/hvad ville være godt. 
Målet er en konkret fremtidig tilstand, der ønskes opnået. 
(Målbeskrivelsen består af et mål, som skal være præcist. Det skal kunne måles eller vurderes om målet er nået. Målet skal være enkelt og konkret (uden at blande forskellige mål sammen) og have indbygget et tidsperspektiv). 
Handlingsplanen angiver, hvordan de opstillede mål nås. 
Evalueringen angiver hvad der skal måles og hvordan. 

Design by MediaConnect ApS